KAWA NA ŁAWĘ

KAWA NA ŁAWĘ to gabinet psychoterapii i rozwoju, który współtworzę z Karoliną Solecką i Anetą Papugą.

Pracujemy z osobami indywidualnymi, parami i grupami. W zależności od potrzeb, możliwości i decyzji Klientów: doraźnie, krótko- i długoterminowo, integrując różne podejścia terapeutyczne. Wspólnie dążymy do pełniejszego odczuwania siebie, odzyskania kontaktu z własnymi pragnieniami i możliwościami, wypracowania konstruktywnych sposobów zaspokajania potrzeb, lepszego wykorzystywania własnej siły wewnętrznej i dostępnego wsparcia.

Wierzymy, że każdy człowiek przychodząc na świat, ma w sobie naturalną zdolność do rozwoju, przezwyciężania kryzysów, nawiązywania bliskich i trwałych relacji, z którą czasem, na skutek różnych okoliczności życiowych, traci kontakt. W trakcie terapii dażymy do uzyskania lepszego wglądu w myśli, emocje i sygnały z ciała po to, żeby je na nowo zintegrować i tę zdolność odzyskać.

Czujemy podobnie, choć pracujemy w różnych podejściach terapeutycznych. W życiu prywatnym i zawodowym obie kierujemy się zasadą otwartości i szacunku w odniesieniu do wartości i przekonań, jakimi kierują się ludzie, dokonując życiowych wyborów.

Wybrałyśmy nazwę „KAWA NA ŁAWĘ”, ponieważ wierzymy, że jest niewiele tematów, na które nie można rozmawiać. Więcej jest takich, których decydujemy się nie poruszać – ze wstydu, ze strachu przed konsekwencjami, z przyzwyczajenia. Zależy nam, żeby tworzyć przestrzeń, w której to będzie możliwe.

 

Za fundament naszej pracy uważamy opartą na wzajemnej szczerości, zaufaniu i akceptacji relację terpeutyczną. Czasem jej zbudowanie zajmuje trochę czasu.