KAWA NA ŁAWĘ

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie coffee-cup.png

KAWA NA ŁAWĘ to gabinet psychoterapii i rozwoju, który prowadzę na warszawskiej Ochocie razem z Karoliną Solecką. Czujemy podobnie, choć pracujemy w różnych podejściach terapeutycznych.

W życiu prywatnym i zawodowym kierujemy się zasadą otwartości i szacunku w odniesieniu do wartości i przekonań, jakimi kierują się ludzie, dokonując życiowych wyborów.

Wybrałyśmy nazwę „KAWA NA ŁAWĘ”, ponieważ wierzymy, że jest niewiele tematów, na które nie można rozmawiać. Więcej jest takich, których decydujemy się nie poruszać – ze wstydu, ze strachu przed konsekwencjami, z przyzwyczajenia. Zależy nam, żeby tworzyć przestrzeń, w której to będzie możliwe.

Za fundament naszej pracy uważamy opartą na wzajemnej szczerości, zaufaniu i akceptacji relację terpeutyczną. Czasem jej zbudowanie zajmuje dużo czasu.

Pracujemy z osobami indywidualnymi, parami i grupami. W zależności od potrzeb, możliwości i decyzji Klientów: doraźnie, krótko- i długoterminowo, integrując różne podejścia terapeutyczne.

Wierzymy, że każdy człowiek przychodząc na świat, ma w sobie naturalną zdolność do rozwoju, przezwyciężania kryzysów, nawiązywania bliskich i trwałych relacji, z którą czasem, na skutek różnych okoliczności życiowych, traci kontakt. W trakcie terapii dażymy do uzyskania lepszego wglądu w myśli, emocje i sygnały z ciała po to, żeby je na nowo zintegrować i tę zdolność odzyskać.