FORMY POMOCY I KOSZTY

Trudności napotykamy na każdym etapie życia. Sposobów radzenia sobie z nimi jest wiele. Możemy traktować je jak mobilizujące nas wyzwania lub jak zło konieczne. Problem pojawia się wtedy, gdy czujemy się bezradni i – z różnych przyczyn – w tej bezradności osamotnieni. Każdy kryzys to zaproszenie do spotkania z samym sobą – swoją siłą, słabością, nadzieją i wątpliwościami. Jestem tu po to, żeby Ci w tym spotkaniu towarzyszyć – bez oceniania, wygłaszania opinii i dawania rad.

Możliwe formy pomocy to:

 • spotkania indywidualne 200 zł/50 min.
  W zależności od rodzaju problemów, potrzeb i oczekiwań Klienta, mogą mieć formę regularnych cotygodniowych spotkań psychoterapeutycznych rozłożonych w dłuższym okresie czasu lub ograniczyć się do:

  • pojedynczej konsultacji, czyli rozmowy o konkretnym problemie i możliwych rozwiązaniach oraz formach pomocy;
  • krótkoterminowej pracy skoncentrowanej na wyjściu z kryzysu, np. po załamaniu psychicznym, porodzie, stracie pracy, bliskiej osoby, rozwodzie, zdradzie, poronieniu, epizodzie depresyjnym, lękowym;
  • czasowego wsparcia psychologicznego, np. w depresji, w radzeniu sobie ze stratą, z utratą zdrowia, w leczeniu, po wyjściu ze szpitala

 • spotkania z parą partnerską/małżeńską/rodzinną/przyjacielską 300 zł/50 min.

 • spotkania grupowe (psychoterapia grupowa/grupa terapeutyczno-rozwojowa/grupa wsparcia) Koszt spotkań jest uzależniony od czasu trwania, charakteru grupy oraz liczby osób prowadzących.

Pracuję w nurcie humanistycznym (łączy elementy terapii zorientowanej na klienta C. Rogersa, terapii gestalt F. Perlsa i terapii skoncentrowanej na doświadczaniu L. Greenberga oraz egzystencjalizmu). Korzystam też z dorobku terapii psychodynamicznej i behawioralno-poznawczej, wlączając elementy pracy z ciałem i focusingu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


KILKA SŁÓW O MNIE
KONTAKT

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA PAR