FORMY POMOCY

Trudności napotykamy na każdym etapie życia. Sposobów radzenia sobie z nimi jest wiele. Możemy traktować je jak mobilizujące nas wyzwania lub jak zło konieczne. Problem pojawia się wtedy, gdy czujemy się bezradni i – z różnych przyczyn – w tej bezradności osamotnieni. Każdy kryzys to zaproszenie do spotkania z samym sobą – swoją siłą, słabością, nadzieją i wątpliwościami. Jestem tu po to, żeby Ci w tym spotkaniu towarzyszyć – bez oceniania, wygłaszania opinii i dawania rad.

Możliwe formy pomocy to:

  • konsultacja psychologiczna, czyli rozmowa o konkretnym problemie i możliwych rozwiązaniach oraz formach pomocy
  • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa lub długoterminowa – w zależności od rodzaju problemów, potrzeb i oczekiwań klienta
  • psychoterpia pary/małżeńska
  • praca nad wyjściem z kryzysu (np. po załamaniu psychicznym, porodzie, stracie pracy, bliskiej osoby, rozwodzie, zdradzie, poronieniu, epizodzie depresyjnym, lękowym)
  • wsparcie psychologiczne (np. w depresji, w radzeniu sobie ze stratą, z utratą zdrowia, w leczeniu, po wyjściu ze szpitala)
  • psychoterapia grupowa.

Pracuję w nurcie humanistycznym (łączy elementy terapii zorientowanej na klienta C. Rogersa, terapii gestalt F. Perlsa i terapii skoncentrowanej na doświadczaniu L. Greenberga oraz egzystencjalizmu). Korzystam też z dorobku terapii psychodynamicznej i behawioralno-poznawczej. Swoją pracę poddaję superwizji.


KILKA SŁÓW O MNIE
KONTAKT

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA PAR