POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jako start-up, korzystam z osobowości prawnej Fundacji "Twój Start UP", która jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez moich Klientów.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. Realizacji usługi, to znaczy:
1.1.Korespondencji i kontaktu telefonicznego w związku z realiacją usług.
1.2.Przygotowania listy potwierdzającej obecność.
1.3.Przygotowania zaświadczenia o udziale w usłudze.

2. Jeśli nie wyrazi Pan/Pani sprzeciwu, mogę przetwarzać je w celu informowania Pana/Pani o planowanych działaniach (warsztaty, grupy rozwojowe i terapeutyczne, itp.) poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności poprzez e-mail.

3. Dokonywania rozliczeń, w tym wystawiania faktur.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania danych osobowych w Fundacji:
https://twojstartup.pl/ObowiazekInformacyjnyRODOFundacja23-05-2018.pdf