PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Do czego potrzebujemy psychoterapii?

Zgodnie z założeniami psychoterapii humanistycznej, każdy z nas przychodząc na świat, ma w sobie naturalną zdolność do rozwoju, przezwyciężania kryzysów, nawiązywania bliskich i trwałych relacji. Czasem, w którymś momencie naszego życia, ta zdolność zostaje zablokowana. Gubimy kontakt z naszym „tu i teraz”, na które składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie.

Uczymy się interpretować rzeczywistość według znanych nam schematów, które w życiu dorosłym często nie są nam już potrzebne, ale ponieważ w dzieciństwie pozwoliły nam przetrwać, wydają się jedynym możliwym (bo jedynym znanym) sposobem reagowania. To przez nie mamy wrażenie, że wciąż przytrafia nam się to samo.

Psychoterapia pomaga:

 • w pełniejszym odczuwaniu siebie
 • w odzyskaniu kontaktu z własnymi pragnieniami i możliwościami
 • w wypracowaniu konstruktywnych sposobów zaspokajania potrzeb
 • w lepszym wykorzystywaniu własnej siły wewnętrznej i dostępnego wsparcia.

Aby to osiągnąć, w trakcie sesji wspólnie z oglądamy trudne sytuacje i emocje. Staramy się zrozumieć co powoduje, że poradzenie sobie z nimi wydaje się nierealne. Sprawdzamy, jakie uczucia i możliwości zostały zablokowane i dlaczego. Pracujemy nad tym, by je uruchomić, przywrócić sprawczość i energię do działania. By relacje z ludźmi i kontakt z samym sobą stały się satysfakcjonujące.

Zapraszam Cię, jeżeli:

 • doświadczasz kryzysu w życiu osobistym i/lub zawodowym
 • potrzebujesz odreagowania, wsparcia, pomocy w podjęciu ważnej decyzji
 • masz problemy z regulacją emocji, ich „brakiem” lub nadmiarem
 • przeżywasz trudności w relacjach z ważnymi osobami albo z powodu braku bliskich relacji
 • nie możesz pogodzić się ze stratą, przeżywasz żałobę
 • cierpisz z powodu niskiego poczucia własnej wartości, obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
 • doświadczasz kłopotów wychowawczych
 • chcesz się przyjrzeć swojemu życiu – odnaleźć jego sens, wyznaczyć sobie cele lub kierunki rozwoju
 • poszukujesz odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania
 • albo… zwyczajnie nie wiesz co się z Tobą dzieje, po prostu masz wrażenie, że coś jest nie tak, chcesz ze mną porozmawiać lub pomilczeć.

Podczas pierwszego spotkania koncentrujemy się na tym, z czym przychodzisz. Czasem, jeżeli wymaga tego sytuacja, wspólnie staramy się nazwać lub doprecyzować problem.

Podczas kolejnych wizyt rozmawiamy o aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej, przeżywanych trudnościach, sposobach radzenia sobie z nimi i relacjach z ważnymi osobami. To czas na sprawdzenie, czy chcesz ze mną współpracować. Jeżeli tak, zawiązujemy kontrakt terapeutyczny, określający formę spotkań, zasady ich przekładania, odwoływania i płatności. W razie potrzeby kontrakt może ulegać zmianom za obopólną zgodą. 

Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu (czasem raz na dwa tygodnie), o stałej porze i trwają około 50 minut. Pierwsze pozytywne efekty mogą pojawić się po kilku spotkaniach, choć zwykle nie są trwałe. Zmiana sposobu funkcjonowania wymaga dłuższego czasu i wspólnego wysiłku psychoterapeuty i klienta.

KILKA SŁÓW O MNIE
KONTAKT

PSYCHOTERAPIA PAR
INNE FORMY POMOCY